Zandsuppleties aan de Noordzeekust

zandsup07
Category
Theme days
Date
Thursday, 18 October 00:00
Venue
Strandafgang de Favauge, Paviljoen 16
2042 TV Zandvoort, Netherlands

2007 suppleties

Indicatie van onderwerpen die aan bod zullen komen

 Lezing 1  Suppleren als beheersinstrument

 • Doelen om te suppleren; welke 'problemen' worden er mee opgelost; erosie verhelpen; kustversterking; landaanwinning.
 • Waar wordt gesuppleerd (strand / onderwater).
 • Borrow en native aspecten; kwaliteit zand.
 • Kunnen we ‘eeuwig’ doorgaan met suppleren zoals dat nu gebeurt?
 • Hoe wordt rekening met milieu aspecten gehouden?

Lezing 2  De kunst van het suppleren nu en in de toekomst

 • Cyclus / overstort problematiek van fijne deeltjes.
 • Verschillen strand- en onderwatersuppleties.
 • Overlast beperkende maatregelen.
 • Is 12 miljoen m3 per jaar suppleren de moeite waard voor een aannemer?
 • Speciale werktuigen mogelijk?
 • Grootschalige landaanwinning.

Lezing 3  Macrobenthos op het strand en onder water

 • Wat leeft en bloeit er op het strand (en in de eventuele winningsgebieden)?
 • Kan dat tegen suppleties?
 • Zomer / winter aspecten.
 • Hoe snel gaat herstel?
 • Hoe goed / slecht is medegebruik (recreatie) en daarmee samenhangend bijvoorbeeld het mechanisch schoonmaken van het strand.
 • Wensen / richtlijnen voor wijze van uitvoeren.

Lezing 4  Van wie is het strand?

 • Regelgeving, waar liggen verantwoordelijkheden.
 • Posities Waterschap / Gemeente / Provincie / Rijk / Europa.
 • Gedeelde verantwoordelijkheden m.b.t. diverse wetten? Eén-loket gedachte?
 • Meer of minder regelgeving in toekomst?
 • (Vergunning) strandpaviljoens; bebouwing in de afslagzone; relaties met suppleties.
 • Bezwaar procedures.

Lezing 5  Zandsuppleties en Europese regelgeving

 • (Europese) Habitat- en Vogelrichtlijnen; instandhoudingseisen.
 • Welke stranden zijn Natura 2000 gebieden; geeft dat beperkingen.
 • Nationaal aangewezen gebieden (EHS); verschillen met Natura 2000 gebieden.
 • Wie is hier verantwoordelijke autoriteit.
 • Bezwaar procedures.
 • Aanbevelingen voor ‘andere’ aanpak.

Lezing 6  'Werken' suppleties eigenlijk wel?

 • Ervaringen.
 • Structurele kustachteruitgang / effect zware stormvloed.
 • Zijn er alternatieven voor suppleties?
 • Bedreigingen vanuit regelgeving?

Lezing 7  Wat gaat er in kustplaatsen om?

 • Economische belangen in kustplaatsen; plannen op lange termijn mogelijk?
 • Zeespiegelstijging / klimaatwijzigingen; omgaan met onzekerheden.
 • Kan / mag kust in zeewaartse richting groeien door aanhoudende suppleties / kustverbreding? Is dat planologisch gewenst in kustplaatsen?

fotos

 
The Maps Service is not available.
 

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

ihe delft logo new transparant

TNO text transparant 

WUR RGB standard