Op 1 juni aanstaande organiseren NCK en NCR gezamenlijk een themadag over waterveiligheidslandschappen. De klimaat- en biodiversiteitscrisis inspireren denkbeelden van een 22e-eeuws Nederland: meegegroeid met de zee, doorstoken door de Rijn als bevaarbare regenrivier, en met beekdalen als soortenrijke groene aders. Waterkerende- of waterveiligheidslandschappen worden gezien als oplossingen die kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland, waarin klimaatadaptatie en biodiversiteit samenkomen. Duinen vormen wellicht de oervorm van dit landschap, maar oplossingen worden overal gezocht: bij de kwelders van de Waddenzee, in integraal rivierbeheer en bij klimaatrobuuste beekdalen.

Het doel van deze themadag is om ervaringen uit verschillende deelgebieden – kwelders, duinen, rivieren en beekdalen – uit te wisselen. Het programma bestaat daarom uit vier sessies (één voor elk deelgebied) met daarin korte en inspirerende presentaties van beheerders, onderzoekers het bedrijfsleven én overheden. We willen van elkaar leren wat werkt, wat niet werkt, en welke (beleids)instrumenten er nodig zijn om daar te komen. Om zo uiteindelijk de contouren te schetsen van de transitie naar waterkerende landschappen.

Meer informatie en registreren (uiterlijk 17 mei) kan via deze pagina.

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

ihe delft logo new transparant

TNO text transparant 

WUR RGB standard