imageDR. H.M. SCHUTTELAARS

bij besluit van het College van Bestuur van 19 januari 2021 benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Delft, om werkzaam te zijn op het vakgebied Mathematical Physics is ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding voornemens een oratie te houden, met als titel:

’Mathematics and the Art of Marine Modelling’
Datum: vrijdag 22 maart 2024
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Aula (Auditorium/3e etage) Mekelweg 5 te Delft

De Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft, prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen, nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van deze academische plechtigheid. Na het uitspreken van de rede is er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen.

TU Delft / Communicatie telefoon (015) 278 64 95
Mw. M.A. Schrijvershof-Vink
Protocol & Events Manager
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Routebeschrijving Aula: www.tudelft.nl 

Hoogleraren van andere universiteiten zijn tevens welkom om deel uit te maken van het cortège. Zij dienen daartoe uiterlijk om 14.30 uur in de Senaatszaal (Aula/2e etage) aanwezig te zijn. Het wordt op prijs gesteld dat de hoogleraren de toga/baret van hun universiteit dragen.


 DR. H.M. SCHUTTELAARS

appointed professor in the Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science at Delft University of Technology by decision of the Executive Board of January 19, 2021, to work in the field of Mathematical Physics, intends to give an inaugural lecture on the occasion of his assumption of office, with as title:

'Mathematics and the Art of Marine Modeling'
Date: Friday March 22, 2024
Start: 3:00 PM
Location: Aula (Auditorium/3rd floor) Mekelweg 5 in Delft

The Rector Magnificus of Delft University of Technology, Prof. Dr. Ir. T.H.J.J. van der Hagen, hereby invites you to attend this academic ceremony. After delivering the speech, there is an opportunity to offer congratulations.
TU Delft / Communications telephone (015) 278 64 95
Mrs. M.A. Schrijvershof-Vink
Protocol & Events Manager
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Directions to the Aula: www.tudelft.nl

Professors from other universities are also welcome to be part of the cortège. They must be present in the Senate Hall (Aula/2nd floor) no later than 2:30 PM. It is appreciated that professors wear the gown/cap of their university.

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

 
ihe delft logo new transparant
 

TNO text transparant
 

 
WUR RGB standard