On 16 and 17 June, the Ems-Scheldt symposium will take place in Wageningen. This symposium will focus in particular on coastal oceanography and biogeomorphology. Are you interested in these topics in the perspective of the Ems/Scheldt? The organizers welcome you to participate.

It is now possible to register and to indicate whether you intend to give a presentation through this link. Deadline for registration is 1 June 2022 and there is a maximum capacity of 100 attendants. So in case you are interested, register now. See also pdfthis flyer.

Op 1 juni organiseerden NCK en NCR gezamenlijk een themadag over waterveiligheidslandschappen. De klimaat- en biodiversiteitscrisis inspireren denkbeelden van een 22e-eeuws Nederland: meegegroeid met de zee, doorstoken door de Rijn als bevaarbare regenrivier, en met beekdalen als soortenrijke groene aders. Waterkerende- of waterveiligheidslandschappen worden gezien als oplossingen die kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland, waarin klimaatadaptatie en biodiversiteit samenkomen. Duinen vormen wellicht de oervorm van dit landschap, maar oplossingen worden overal gezocht: bij de kwelders van de Waddenzee, in integraal rivierbeheer en bij klimaatrobuuste beekdalen.

Het doel van deze themadag was om ervaringen uit verschillende deelgebieden – kwelders, duinen en rivieren – uit te wisselen. Het programma bestond daarom uit drie deelsessies (één voor elk deelgebied) met daarin korte en inspirerende presentaties van beheerders, onderzoekers het bedrijfsleven én overheden. Daarnaast is ook in een breder kader gereflecteerd over waterveiligheidslandschappen van de toekomst. Met dit programma is nagestreefd van elkaar te leren wat werkt, wat niet werkt, en welke (beleids)instrumenten er nodig zijn om daar te komen. Om zo uiteindelijk de contouren te schetsen van de transitie naar waterkerende landschappen.

Op deze pagina zijn de presentaties van de themadag en samenvattende tekeningen terug te vinden.

Ameland© Rijkswaterstaat - foto: Joop van HoudtHet Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie stelden in deze derde gezamenlijke themadag het thema cumulatieve effecten centraal. We zijn ingaan op de optelsom van gevolgen van menselijke activiteiten in de Waddenzee, al of niet in combinatie met andere drukfactoren zoals klimaatverandering. Dit is zowel vanuit wetenschappelijk als beleids- en beheersmatig oogpunt een belangrijk, maar ook uitdagend onderwerp. Het doel van deze themadag was vanuit verschillende perspectieven met diverse deelnemers de thematiek van cumulatieve effecten interactief te beschouwen.

 

Op deze pagina zijn het programma, verslag en resulterende opinieartikel van Martin Baptist (WMR/NCK programmaraad-lid) in het Friesch Dagblad opgenomen.

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

ihe delft logo new transparant

TNO text transparant 

WUR RGB standard