NCK-NCR Themadag Waterveiligheidslandschappen

2022_ThemadagWaterveiligheidslandschappen
Category
Theme days
Date
Wednesday, 01 June
Venue
Deltares, Delft

De klimaat- en biodiversiteitscrisis inspireren denkbeelden van een 22e-eeuws Nederland: meegegroeid met de zee, doorstoken door de Rijn als bevaarbare regenrivier, en met beekdalen als soortenrijke groene aders. Waterkerende- of waterveiligheidslandschappen worden gezien als oplossingen die kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland, waarin klimaatadaptatie en biodiversiteit samenkomen. Duinen vormen wellicht de oervorm van dit landschap, maar oplossingen worden overal gezocht: bij de kwelders van de Waddenzee, in integraal rivierbeheer en bij klimaatrobuuste beekdalen.

Het doel van deze themadag was om ervaringen uit verschillende deelgebieden – kwelders, duinen en rivieren – uit te wisselen. Het programma bestond daarom uit drie deelsessies (één voor elk deelgebied) met daarin korte en inspirerende presentaties van beheerders, onderzoekers het bedrijfsleven én overheden. Daarnaast is ook in een breder kader gereflecteerd over waterveiligheidslandschappen van de toekomst. Met dit programma is nagestreefd van elkaar te leren wat werkt, wat niet werkt, en welke (beleids)instrumenten er nodig zijn om daar te komen. Om zo uiteindelijk de contouren te schetsen van de transitie naar waterkerende landschappen.

Op deze pagina zijn de presentaties van de themadag en samenvattende tekeningen terug te vinden.

Samenvatting

Stéphanie IJff (Deltares) heeft met tekeningen de dag samengevat. In onderstaand figuur is de totaalplaat getoond. De deelplaten zijn per thema te bekijken:

Totaalplaat themadag waterveiligheidslandschappen

Presentaties

Overkoepelend

Michaël van Buuren (Wageningen University & Research) | pdfEen natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120

Matthias Hoendermis (Witteveen+Bos) | pdfKlimaatkansen Hollandse Waterlinies

Sessie Kwelders

Jos van Zuylen (SWECO) | pdfDe kwelder, de natuurlijke buitenteen

Jette Bijlholt (Rijkswaterstaat) | pdfHet beheer en de functie van kwelders foor de Waddenzee-natuur

Leon Hermans (TUD) | pdfComputers says no? Governance uitdagingen bij de implementatie van kwelders in dijkversterkingsprojecten

Sessie Rivieren

Gertjan Geerling (Radboud Universiteit & Deltares) | pdfFuture Riverscapes: flood safety & robust ecosystems​

Robbert de Koning (Landschapsarchitect BNT) | pdfDe kracht van integraal ontwerp

Bert Voorman (Rijkswaterstaat) | pdfWaterveiligheidslandschappen: de toekomst vanuit IRM

Sessie Duinen

Arno Lammers (Gemeente Den Haag) | pdfIntroductie samenwerkingsagenda Nationaal Park Hollandse Duinen

Gerben Ruessink (Universiteit Utrecht) | pdfZandverstuiving door de zeereep: ervaringen bij de Noordwest Natuurkern

Albert Oost  (Staatsbosbeheer) | pdfDuinen voor de toekomst

Locatie

Deltares (Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft).

Organisatie

Deze themadag is mogelijk gemaakt door NCK, NCR & het “Living Dikes” onderzoeksprogramma en is georganiseerd door Bas Borsje (Universiteit Twente), Annemargreet de Leeuw (Deltares), Ralph Schielen (Rijkswaterstaat), Stéphanie IJff (Deltares), Lodewijk de Vet (NCK) en Koen Berends (NCR).

 
 

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

 
ihe delft logo new transparant
 

TNO text transparant
 

 
WUR RGB standard