Sand Nourishments

Category
Theme days
Date
Thursday, 29 February

[NL] Op donderdag 29 februari 2024 organiseert NCK een themadag over suppleties. De dag zal zich focussen op 1) de toekomstige sedimentbehoefte van de kust, 2) de effecten van suppleties op kustfuncties en 3) de state-of-art in systeemkennis en morfologische modellen met suppleties. We willen niet alleen inhoud overdragen, maar meer nog met jullie werken aan een visie op toekomstbestendig suppleren en de daarvoor benodigde modeltechnieken en systeemanalyses. Elk blok bevat interactieve discussies over de toekomstagenda van NCK in relatie tot suppleties. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten!

 

[EN] On Thursday, February 29, 2024, NCK is organizing a theme day about sand nourishments. The day will focus on 1) the expected future need for sediment of the coast, 2) the effects of nourishments on coastal functions and 3) the state-of-art in system knowledge and morphological models. We do not only intend share content, but even more so, we want to work with you on a vision of future-proof nourishing and the necessary model techniques and system-analyzes for this. Each block contains interactive discussions about NCK's future agenda in relation to sand nourishments. We are looking forward to seeing you!

 
 

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

ihe delft logo new transparant

TNO text transparant 

WUR RGB standard