Kweldersymposium

20200925_171243-300x135
Category
Theme days
Date
Thursday, 27 January 09:30

Op 27 januari organiseerde Deltares onder de vlag van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek en Ecoshape een succesvol en goed bezocht online kweldersymposium (180 aanmeldingen uit 80 organisaties). Het was een inspirerend programma met veel presentaties en perspectieven, alsook veel gemeenschappelijke ideeën. Via de chat kon iedereen zijn/haar inbreng geven en dat werd ook volop gedaan.

De presentaties zijn terug te vinden in onderstaand programma en de opname is hier terug te kijken:

De belangrijkste bevindingen van het symposium zijn:

  • Discussie en uitwisseling van kennis uit wetenschap én praktijk is cruciaal. Het combineren van onderzoeks- en implementatieprojecten bevordert het bereiken van concrete resultaten. Betrek de brede groep stakeholders met verschillende belangen, leer elkaars taal spreken en zoek elkaar op!
  • Het is duidelijk dat niet iedere locatie zich leent voor de aanleg van kwelders voor ecosysteemdiensten. Kwelders kunnen niet overal op de overgang van land naar zee aangelegd worden, sommige locaties zijn een no go; sluit aan bij locaties die al vrij geschikt zijn.
  • In hybride oplossingen en waterkerende landschappen, is het van belang om van lijndenken naar denken op landschapsschaal te gaan. Als kwelders daarbij in beeld komen, speelt dat aanleg en toename van kwelderareaal zorgt voor minder ruimte voor andere ecosystemen/landgebruik/functies: een afweging die zorgvuldig gemaakt dient te worden. Traditionele dijkelementen als bekleding en helling kunnen worden aangepast om meer ruimte te bieden voor andere functies.
  • Kennisvragen die naar voren kwamen zijn onder andere:
    • Wat is de invloed van kwelders op het grootschalige systeem?
    • Financieringsmogelijkheden voor ontwikkeling van ecosystemen en gebruik van ecosysteemdiensten.
    • Kennis dient ontwikkeld te worden voor de gehele overgang van land naar zee. Het landschap strekt zich uit van ver buitendijks naar volledig binnendijks.

Ondanks alle beschikbare kennis blijft het spannend om nieuwe dingen te doen en zal ieder project nieuwe kennisvragen met zich meebrengen. Kortom, het tot uitvoer brengen van deze unieke projecten is lef tonen!

Indien er vragen zijn, je verder wilt discussiëren of vervolg mogelijkheden wilt bespreken, neem dan contact op via de NCK programmasecretaris (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

------------------

Deltares organiseert in samenwerking met het NCK en Ecoshape een kweldersymposium op donderdag 27 januari 2022 van 09.30 tot 12.30 uur. Je bent van harte welkom hieraan deel te nemen.

Achtergrond

De ruimte in Nederland is krap, dus het optimaliseren van de inrichting van landschappen en het gebruik van de baten is van groot belang. Dit geldt ook voor het gebied dat de overgang van land naar zee behelst, het intergetijdengebied. Kwelders en Nature-based Solutions in dit gebied herbergen tal van ecosysteemdiensten en kunnen mogelijk multifunctioneel ingezet worden. Dit kan bijdragen aan doelstellingen op het gebied van waterveiligheid, klimaat en biodiversiteit. Tegelijkertijd kan dit ervoor zorgen dat de druk op het gebied groter wordt en oorspronkelijk gebruik misschien verandert. De laatste jaren en  decennia wordt steeds meer bekend over de waarde van de verschillende ecosysteemdiensten van kwelders door onderzoek en door de uitvoering van pilot projecten (bijvoorbeeld Marconi). Onlangs zijn verschillende (onderzoeks)projecten gehonoreerd waarin kwelders wederom een grote rol spelen (o.a. REST-COAST, Living Dikes, Living on the Edge).

 

Doel symposium

Tijdens het Kweldersymposium willen we de verbinding tussen onderzoek en praktijk versterken. De centrale vraag is: Hoe kunnen gewenste ecosysteemdiensten succesvol gecombineerd worden in huidige en nieuwe kwelders/Nature-based Solutions? Het beantwoorden van deze vraag vanuit verschillende perspectieven in korte presentaties en het aangaan van de discussie zal tot bruikbare inzichten leiden. Zo kan kennisontwikkeling ook in dienst staan van implementatie en gebruik van kwelders in Nature-based Solutions.

 

Voorlopig programma en aanmelding

Verschillende sprekers vanuit de praktijk, het onderzoek, advies en waterbouw zullen hun visie presenteren en informeren over recent en toekomstig werk/onderzoek. Vanuit de verschillende perspectieven zal de discussie worden aangegaan over ontwikkeling en gebruik van kwelders (in NbS).

 

09:30-09:40 Welkom en opening door de dagvoorzitter Julia Vroom
  Deel 1: Welke ecosysteemdiensten en belangen vormen een spanningsveld?
09:40-09:50 pdfNatuur en ecosysteemdiensten op de Friese vastelandskwelders door Chris Bakker (It Fryske Gea)
09:50-10:00 pdfCo-benefits & trade-offs door Jantsje van Loon (Wageningen Universiteit)
10:00-10:05 pdfREST-COAST project door Mindert de Vries (Deltares)
10:05-10:10 pdfFuncties van kwelders in ZW-delta en Wadden door Tjeerd Bouma (NIOZ & Universiteit Utrecht)
10:10-10:20 Gebruik van buitendijks gebied door pachters door Durk de Jong (Pachtersvereniging)
10:15-10:30 Paneldiscussie met sprekers & dagvoorzitter, input publiek
10:30-10:40 Pauze
   
  Deel 2: Inrichting en functies van waterveiligheidslandschappen
10:40-10:50 pdfBrede groene dijk & Deltagoot proeven door Marco Veendorp (Arcadis)
10:50-11:00 pdfLiving Dikes onderzoeksproject door Bas Borsje (Universiteit Twente)
11:00-11:05 pdfKlimaatadaptatie in het Eems-Dollard estuarium door Albert Vos (Provincie Groningen)
11:05-11:10 pdfVeiligheidsopgaven Wetterskip Fryslan: Duurzaamheid door Ido Boonstra (Wetterskip Fryslân)
11:10-11:25 Paneldiscussie met sprekers & dagvoorzitter, input publiek
11:25-11:35 Pauze
   
  Deel 3: Aanleg, ontwikkeling en monitoring van kwelders
11:35-11:45 pdfLange-termijn ontwikkeling van kwelders in de Waddenzee door Marinka van Puijenbroek (Wageningen Marine Research)
11:45-11:55 pdfKwelders in toegepaste projecten door Jasper Leuven (RHDHV)
11:55-12:00 pdfBeneficial use of sediments door Nathalie Strookman (Van Oord / Ecoshape)
12:00-12:05 pdfMarconi proefkwelder door Pim Willemsen (Deltares / Universiteit Twente)
12:05-12:20 Paneldiscussie met sprekers & dagvoorzitter, input publiek
12:20-12:30 Afsluiting door de dagvoorzitter

 

De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands.

Het betreft een online bijeenkomst, waarvoor je je gratis kan aanmelden. Klik om je aan te melden op de groene aanmeldbutton bovenaan deze pagina. Na aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen aan het symposium.

ecoshapeNCK Kleur Text fulltransparent

 
 

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

 
ihe delft logo new transparant
 

TNO text transparant
 

 
WUR RGB standard