Een veranderende Oosterschelde

plaatje_etiketten
Category
Theme days
Date
Wednesday, 11 December 00:00
Venue
Noordzee Route
4675 RB Vrouwenpolder, Netherlands

Themadag: Een veranderende Oosterschelde, 11 december 2013:  locatie is het Topshuis op Neeltje Jans!

De Oosterschelde is de laatste tijd actueel. Niet alleen omwille van de ontgrondingskuilen nabij de stormvloedkering, maar ook omwille van de effecten van de ‘zandhonger’ die steeds duidelijker worden. Met name het verlies aan platen en slikken baart zorgen, want is nadelig voor de natuur, veiligheid en recreatie. Maar ook de schelpdierkweek in de Oosterschelde staat onder druk. De overheid zoekt naar mogelijke maatregelen om het verlies aan platen en slikken te beperken en een gezond ecosysteem te waarborgen met al zijn functies. In de Structuurvisie Oosterschelde, die eind 2013 klaar is, wordt een voorkeursaanpak voor de Oosterschelde gepresenteerd. Ter ondersteuning is het nodige onderzoek verricht in de Oosterschelde. Want na de grondige analyse van de effecten van de Deltawerken op de Oosterschelde in de periode 1980-1991 (zie overzicht in Nienhuis en Smaal, 1994, Hydrobiologia 282/283), is wetenschappelijk onderzoek in de Oosterschelde in de jaren daarna relatief beperkt gebleven. De laatste jaren is een inhaalslag gemaakt, onder meer in het kader van de ANT-studie Oosterschelde en het innovatieprogramma Building with Nature. Tevens zijn een aantal pilot projecten opgestart die experimenteren met maatregelen om het verlies van de slikken en platen tegen te gaan: Galgeplaat suppletie, oesterriffen, cascade Schelphoek, Veiligheidsbuffer Oesterdam. Genoeg redenen om een wetenschappelijke themadag te organiseren en u te laten kennismaken met de nieuwste resultaten en inzichten omtrent een veranderende Oosterschelde. Tijdens de themadag komen zowel morfologische als ecologische aspecten aan bod, worden de pilot projecten geëvalueerd en wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst. Tevens wordt de draagkracht van het systeem in het licht van de schelpdierkweek geëvalueerd. De dag zal worden afgesloten met een discussie over de toekomst van de Oosterschelde met een aantal stakeholders uit het gebied.

Organisatie: John de Ronde (Deltares) en Tom Ysebaert (IMARES/NIOZ)

Aanmelden bij:  Jolien Mans

Vervoer: Het Topshuis op Neeltje Jans is slecht te bereiken met het openbaar vervoer. We hebben een pendelbus ingezet, die om 09.25 vanaf station Middelburg zal vertrekken. Wilt u s.v.p. aangeven of u daarvan gebruik wilt maken?

Programma

09:30 – 10:15      Aankomst met koffie en thee
10:15 – 10:25      Inleiding door John de Ronde, dagvoorzitter
10:25 – 10:55      pdfMorfologische ontwikkelingen in de Oosterschelde (John de Ronde, Deltares)
10:55 – 11:15      pdfGeschiedenis en toekomst van de Oosterschelde vanuit een morfologisch perspectief (Menno Eelkema, Aqua Vision BV)
11:15 – 11:45      pdfEcologische ontwikkelingen in de Oosterschelde (Tom Ysebaert, IMARES/NIOZ)
11:45 – 12:05      pdfOntwikkeling van de bodemdiergemeenschappen in de Oosterschelde met een doorkijk naar de toekomst (Francesco Cozzoli, NIOZ)
12:05 – 13:00      Lunch
13:00 – 13:30      pdfDe Galgeplaatsuppletie: een morfologische en ecologische evaluatie (José Reinders, Deltares)
13:30 – 13:50      pdfOesterriffen als biobouwers in de Oosterschelde (Brenda Walles, IMARES)
13:50 – 14:20      Primaire productie als basis voor de draagkracht van het Oosterschelde ecosysteem (Jacco Kromkamp, NIOZ)
14:20 – 14:50      pdfIs de draagkracht van de Oosterschelde voor schelpdieren bereikt? (Pauline Kamermans, IMARES)
14:50 – 15:10      pdfDe Oosterschelde: een hotspot voor exoten (Arjan Gittenberger, Naturalis)
15:10 – 15:30      Koffie/thee
15:30 – 16:15      pdfDiscussie ‘De toekomst van de Oosterschelde’, geleid door Peter Herman (NIOZ)
16:15 – 17:00      Afsluitende borrel:  pendelbus retour station Middelburg, vertrek 17.00 uur!

 
 

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

ihe delft logo new transparant

TNO text transparant 

WUR RGB standard