Kweldersymposium

 Registration Closed
20200925_171243-300x135
Category
Theme days
Date
Thursday, 27 January 09:30

Deltares organiseert in samenwerking met het NCK en Ecoshape een kweldersymposium op donderdag 27 januari 2022 van 09.30 tot 12.30 uur. Je bent van harte welkom hieraan deel te nemen.

Achtergrond

De ruimte in Nederland is krap, dus het optimaliseren van de inrichting van landschappen en het gebruik van de baten is van groot belang. Dit geldt ook voor het gebied dat de overgang van land naar zee behelst, het intergetijdengebied. Kwelders en Nature-based Solutions in dit gebied herbergen tal van ecosysteemdiensten en kunnen mogelijk multifunctioneel ingezet worden. Dit kan bijdragen aan doelstellingen op het gebied van waterveiligheid, klimaat en biodiversiteit. Tegelijkertijd kan dit ervoor zorgen dat de druk op het gebied groter wordt en oorspronkelijk gebruik misschien verandert. De laatste jaren en  decennia wordt steeds meer bekend over de waarde van de verschillende ecosysteemdiensten van kwelders door onderzoek en door de uitvoering van pilot projecten (bijvoorbeeld Marconi). Onlangs zijn verschillende (onderzoeks)projecten gehonoreerd waarin kwelders wederom een grote rol spelen (o.a. REST-COAST, Living Dikes, Living on the Edge).

 

Doel symposium

Tijdens het Kweldersymposium willen we de verbinding tussen onderzoek en praktijk versterken. De centrale vraag is: Hoe kunnen gewenste ecosysteemdiensten succesvol gecombineerd worden in huidige en nieuwe kwelders/Nature-based Solutions? Het beantwoorden van deze vraag vanuit verschillende perspectieven in korte presentaties en het aangaan van de discussie zal tot bruikbare inzichten leiden. Zo kan kennisontwikkeling ook in dienst staan van implementatie en gebruik van kwelders in Nature-based Solutions.

 

Voorlopig programma en aanmelding

Verschillende sprekers vanuit de praktijk, het onderzoek, advies en waterbouw zullen hun visie presenteren en informeren over recent en toekomstig werk/onderzoek. Vanuit de verschillende perspectieven zal de discussie worden aangegaan over ontwikkeling en gebruik van kwelders (in NbS).

 

09:30-09:40 Welkom en opening door de dagvoorzitter Julia Vroom
  Deel 1: Welke ecosysteemdiensten en belangen vormen een spanningsveld?
09:40-09:50 Natuur en ecosysteemdiensten op de Friese vastelandskwelders door Chris Bakker (It Fryske Gea)
09:50-10:00 Co-benefits & trade-offs door Jantsje van Loon (Wageningen Universiteit)
10:00-10:05 REST-COAST project door Mindert de Vries (Deltares)
10:05-10:10 Functies van kwelders in ZW-delta en Wadden door Tjeerd Bouma (NIOZ & Universiteit Utrecht)
10:10-10:20 Gebruik van buitendijks gebied door pachters door Durk de Jong (Pachtersvereniging)
10:15-10:30 Paneldiscussie met sprekers & dagvoorzitter, input publiek
10:30-10:40 Pauze
   
  Deel 2: Inrichting en functies van waterveiligheidslandschappen
10:40-10:50 Brede groene dijk & Deltagoot proeven door Marco Veendorp (Arcadis)
10:50-11:00 Living Dikes onderzoeksproject door Bas Borsje (Universiteit Twente)
11:00-11:05 Klimaatadaptatie in het Eems-Dollard estuarium door Albert Vos (Provincie Groningen)
11:05-11:10 Veiligheidsopgaven Wetterskip Fryslan: Duurzaamheid door Ido Boonstra (Wetterskip Fryslân)
11:10-11:25 Paneldiscussie met sprekers & dagvoorzitter, input publiek
11:25-11:35 Pauze
   
  Deel 3: Aanleg, ontwikkeling en monitoring van kwelders
11:35-11:45 Lange-termijn ontwikkeling van kwelders in de Waddenzee door Marinka van Puijenbroek (Wageningen Marine Research)
11:45-11:55 Kwelders in toegepaste projecten door Jasper Leuven (RHDHV)
11:55-12:00 Beneficial use of sediments door Nathalie Strookman (Van Oord / Ecoshape)
12:00-12:05 Marconi proefkwelder door Pim Willemsen (Deltares / Universiteit Twente)
12:05-12:20 Paneldiscussie met sprekers & dagvoorzitter, input publiek
12:20-12:30 Afsluiting door de dagvoorzitter

 

De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands.

Het betreft een online bijeenkomst, waarvoor je je gratis kan aanmelden. Klik om je aan te melden op de groene aanmeldbutton bovenaan deze pagina. Na aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen aan het symposium.

ecoshapeNCK Kleur Text fulltransparent

 
 

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

ihe delft logo new transparant

TNO text transparant 

WUR RGB standard